Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Üzletszabályzat

2018.05.02

Ön mint felhasználó a https://motivaciowebshop.eoldal.hu/  URL alatt elérhető webáruház (Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési és szállítási feltételeket:

A Honlap az eOldal szolgáltatás keretében működik, melyre tekintettel az eOldal adatkezelési tájékoztatója (is) megfelelően irányadó

 

A termékeket a Magyar Posta fogja kézbesíteni ennek ideje általában 4-7 munkanap, maximum 10 munkanap, ha ennyi idő alatt nem kerül kézbesítésre a rendelés kérjük írjon üzenetet a kollydiet@gmail.com e-mail címre, ahol munkatársaink tájékoztatják a küldeményazonosítóról, pontosan mikor lett feladva a rendelése és hol tud utána érdeklődni.

Elírt postázási címért felelősséget nem tudunk vállalni!
Kizárólag Magyarországon belül vállalunk kézbesítést, ezt több helyen feltüntettük, külföldről érkezett utalásokat nem áll módunkban visszatéríteni!

 

Ha a rendelésed valami okból nem tudják kézbesíteni (pl. nem tartózkodtál a címen, a cím nem azonosítható, akkor újra megpróbáljuk a kézbesítést, de a szállítási költség a vevőt terheli. A Magyar Posta tőlünk független így sajnos az esetleges kézbesítetlen ám kifizetett rendelésekért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

A fizetés kizárólag átutalással történik és a közleményben fel kell tüntetni a rendelési azonosítót.
Sajnos rendelési azonosító hiányában az utalást nem tudjuk beazonosítani és nem tudunk érte felelősséget vállalni, továbbá elírt bankszámlaszám után sem.

 

Termékeink nem garanciásak, termékcserét kizárólag hiányos  ékszer esetén vállalunk, a kifizetéstől számított 12 napon belül.

A termék esetleges hiányosságait és sérüléseit minden esetben megvizsgáljuk.

 

Ha úgy ítéljük meg, hogy a termék tényleg  hiányos, termékcserével vagy pénz visszafizetéssel élhet  vásárlónk,
A termékcserénél  felmerülő plusz szállítási költségek a  vevőt terhelik, kizárólag hozzánk már beérkezett ékszert áll módunkban cserélni, vagy az ékszer árát visszautalni, a postaköltséget nem áll módunkban.
Az ékszereket sértetlen és vásárolt állapotban kérjük visszaküldeni!

 

Amennyiben a pénz visszafizetést választod, 15 napon belül visszautaljuk neked a szállítási költséggel csökkentett vételárat.


(A csere vagy pénzvisszafizetés nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra, mint pl.: karcolások, eldeformálódás, törés, szakadás, vagy köves ékszerek esetén ütések miatti kőkihullás), illetve mivel nem garanciásak termékeink NEM vállalunk felelősséget esetleges szakadásért, kopásért.

 

 

JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kollár Brigitta által kezelt Weboldalon, Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatásokat, a megrendelő/igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Kollár Brigitta ( és a KOLLY.HU csapata) táplálkozási és életmód tanácsadó, edző és csoportos edző, ajándék tárgy webshop tulajdonos  által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

 

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett ingyenes és nem ingyenes szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

 

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel  szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) értelmében távollévők között létrejött szerződésnek minősül amely ezen  az oldalon található szabályzat elfogadásával lép életbe.

 

 

 

 

A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

Név: Kollár Brigitta

Weboldal címe: https://motivaciowebshop.eoldal.hu

Facebook oldal címe: https://www.facebook.com/motivaciowebshop/

Instagram oldal címe: www.instagram.com/kolly_fitness

E-mail: kollydiet@gmail.com

Adószám: 68152344-2-43

Nyilvántartási szám: 51150873

 

 

 

AZ ÁSZF HATÁLYA

 

Jelen ÁSZF kiterjed a  https://motivaciowebshop.eoldal.hu  domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra és termékekre. Kiterjed a Kollár Brigitta által kezelt nyilvános Facebook (Motiváció Webshop nevű oldal) és Instagram ( kolly_fitness  profil) oldalakra, beleértve a Facebook zárt és titkos csoportokat is 

 Fitten egész évben Kollyval,Fitten  Otthon, Forma konyha,Diétás csirkemell receptek,Fitt apró, Anyagcsere típus diéta Kollyval, Életmódváltás Glutén és laktózmentesen, Fittestprogram Ügyfélklub

 

Az ÁSZF 2017. 06 09.-től visszavonásig érvényes.

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

 

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK/SZERZŐI JOGOK

 

 

A Weboldal; a Weboldalon található tájékoztató anyagok, információk; a weboldal logója; képei; bejegyzései és posztjai; valamint a Szolgáltató által rögzített videók vagy mentett élő bejelentkezések videós anyagai a Szolgáltató tulajdonát képezik, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán vagy egyéb célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött dokumentumok, informáiók  más programban,csoportban  történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készteni, bármilyen módon sokszorosítani, részben vagy egészében közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló E-book-ot írni, étrend tervezési szolgáltatást létrehozni.

 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

 

Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetekből, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, másokat zavaró és sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen Weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

 

 

 

Kifogás

 

Megrendelő Ügyfél köteles a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait, a Szolgáltatóval legkésőbb 30 napon belül e-mailben az alábbi e-mail címem megküldve közölni: kollydiet@gmail.com
 Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

 

 

 

Felelősség

 

Megrendelő Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Szabályzatban, valamint a Megállapodásban foglalt tilalmak és korlátozások megszegésével okozott minden kárt köteles megtéríteni Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél tevékenységére visszavezethetően Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget, Megrendelő Ügyfél köteles – a jogszabályok adta kereteken belül – Szolgáltató helyett helytállni, és biztosítani azt, hogy a Szolgáltatóval szemben eljárás ne induljon.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között, a szereplő e-mail címeken történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A Megrendelő Ügyfél felelőssége, hogy a megrendeléskor megadott e-mail cím helyes és a saját e-mail címe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő Ügyfél által helytelenül, pontatlanul megadott adatokért.

 

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. {II. 26.} Korm. rendelet §18. szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

 

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben – akár kiegészítő – értelmezés révén az a szabályozás érvényes, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi ok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat arra, hogy olyan kiegészítő megállapodást kötnek, amely a semmissé vált szabályozás céljának a leginkább megfelel. E rendelkezés megfelelően érvényes az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő szabályozási hézagokra is.

 

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Szolgáltató az ÁSZF változásait azok hatályba lépését megelőzően közzéteszi, és a változásról a Megrendelő Ügyfél részére tájékoztatást küld.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

 

 

Irányadó jog:

Jelen Üzletszabályzatra a Magyar Köztársaság jogszabályai, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Üzletszabályzat módosítása:

 Az Üzemeltető jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

 


 

2. Vásárlás, szerződés

Regisztráció

Vásárlásra lehetőség van regisztrációval és regisztráció nélkül is. A regisztráció során Önnek kötelezően meg kell adnia vezeték és keresztnevét, e-mail címét, egy választott felhasználónevet és egy jelszót. Az Üzemeltető a regisztrációról e-mailben aktiváló linket küld Önnek, amelynek segítségével véglegesítheti regisztrációját. Sikeres regisztrációt követően Ön bejelentkezhet a Honlapon, ezt követően pedig elkezdheti a rendelést. A Honlapra történő belépést követően Ön jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani illetve kiegészíteni a „Beállítások” menüpont alatt és a rendelés során.

A regisztrációja törlését az Üzemeltetőnek írt kérelemmel kezdeményezheti. Az Ön felhasználói adatainak Üzemeltető általi törlését követően eltávolításra kerülnek a rendszerből, az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A szolgáltató a regisztrációt követően a hatályos jogszabályokkal és a jelen Üzletszabályzat adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön adatait.

 

 

Termék kiválasztása

A termék kiválasztásához és a bevásárlókosár létrehozásához nem szükséges belépnie vagy regisztrálnia. Ön akár rendelkezik regisztrációval, akár nem, válogathat a termékek között. Az egyes termékek oldalán találhat a termékekhez kapcsolódóan bővebb információt, adott esetben termékleírást, és láthatja a termék nettó és bruttó (vastagon) árát, itt választhatja ki a megrendelni kívánt darabszámot (az alapértelmezett darabszám 1 db). Az Üzemeltető korlátozhatja, hogy egyes termékekre egyszerre mekkora mennyiségben adható le rendelés.

A kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a „Bevásárlókosár”-ba. Bármely navigációs menüpontra kattintva folytathatja a keresést és létrehozhatja az Ön által megrendelni kívánt termékek listáját vagy megkezdheti a rendelés véglegesítését, amely három lépésből áll.

 

1. lépés

Bevásárlókosár:

A „Bevásárlókosár” gombra kattintva láthatja a megrendelni kívánt termék megnevezését, az egységárát, a rendelt mennyiséget, az összesített bruttó árat termékenként, az esetleges kedvezményt, az összes rendelendő tétel bruttó végösszegét. A rendelési mennyiséget a termék sorában tudja módosítani. A „Kosár ürítése” gombra kattintva a kosár teljes tartalmát tudja törölni, míg az egyes termékek mellett található négyzet pipálásával és a „Kijelöltek törlése” gombra kattintva több terméket, a sorok végén található X-re kattintva pedig az egyes termékeket távolíthatja el a kosárból.

Fizetési és szállítási mód kiválasztása:

A „Bevásárlókosár” oldalán választhatja ki a fizetési és szállítási módot. A kiválasztott mód mellett láthatja a fizetési illetve szállítási móddal kapcsolatos fizetendő pluszköltség(ek)et.

 

 

2. lépés

Adatbevitel:

A „Folytatás” gombra kattintva éri el azt az oldalt, ahol második lépésként meg tudja adni felhasználói, számlázási és szállítási adatait.

Ezen a ponton, amennyiben rendelkezik regisztrációval, be tud jelentkezni, és ha korábban nem töltötte ki, meg kell adnia telefonszámát, amennyiben nem természetes személyként vásárol, akkor a cég vagy szervezet nevét, azonosítóját (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószámát; számlázási címét (közterület, település, irányítószám), szállítási címét (közterület, település, irányítószám). Regisztrált felhasználók esetén a rendszer automatikusan kitölti a korábban megadott adatokkal a rendelési felületet.

Amennyiben nincs regisztrációja, az alábbi adatok megadása kötelező rendelése leadásához: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám; amennyiben nem természetes személyként vásárol a cég vagy szervezet neve, azonosítója (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószáma; számlázási cím (közterület, település, irányítószám), szállítási cím (közterület, település, irányítószám).

 

 

3. lépés

Adatbeviteli hibák javítása:

A böngésző vissza gombjával visszatérhet az 1. lépéshez, a „Bevásárlókosár” felületére, és módosíthatja kosara tartalmát, a szállítási és fizetési módot. A „Megrendelések összesítése” gombra kattintva pedig a megrendelést véglegesítő felületre, a 3. lépéshez juthat.

Az összesítő oldalon láthatja a megrendelt termékeket, azok egységárát, a rendelt mennyiséget, a bruttó összesített árat, a fizetéssel, szállítással kapcsolatos költségeket, az esetleges engedményt és a minden költséget tartalmazó fizetendő bruttó végösszeget, számlázási és szállítási nevét és címét, valamint email-címét és telefonszámát. Ezen a ponton lehetősége van a böngésző vissza gombjával visszatérni a 2. lépéshez és módosítani felhasználói, számlázási és szállítási adatait.

 

Megrendelés:

Rendelését a képen látható CAPTCHA kód megadásával és a „Rendelés” gombra kattintva véglegesítheti. Amennyiben a CAPCTHA nem jól olvasható, az „A képen látható kód meghallgatása” menüvel indítva meghallgathatja azt.

Visszaigazolás:

Az elküldött rendelési ajánlat megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló levél érkezik az Ön e-mail címére, amely tartalmazza a megrendelés adatait. A visszaigazolás legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül megérkezik a megadott e-mail címre.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, vagy az Üzemeltető nem fogadja el az Ön ajánlatát, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti Önt.

 

3. Árak

A termék/szolgáltatás mellett feltüntetett árak bruttó árak, az általános forgalmi adót is tartalmazzák. A termékek vételára ugyanakkor nem tartalmazza a kiszállítás költségét és az egyéb járulékos költségeket, amelyek azonban a rendelést összesítő oldalon feltüntetésre kerülnek.

 

 

4. Szállítási határidő és feltételek

A termékeket a Magyar Posta fogja kézbesíteni ennek ideje általában 4-7 munkanap, maximum 10 munkanap, ha ennyi idő alatt nem kerül kézbesítésre a rendelés kérjük írjon üzenetet a kollydiet@gmail.com e-mail címre, ahol munkatársaink tájékoztatják a küldeményazonosítóról, pontosan mikor lett feladva a rendelése és hol tud utána érdeklődni.

 

Irányadó jog:

Jelen Üzletszabályzatra a Magyar Köztársaság jogszabályai, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Üzletszabályzat módosítása:

 Az Üzemeltető jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

Érvényeség kezdete: 2018. 05.02